Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 5948

Trong tuần: 58673

Trong tháng: 374854

Tổng: 21624337

Đất đai - Môi trường

Thứ Bảy (13/7/2013 | 07:00 GMT + 7)

Công tác bồi thường, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2

Ngày 29/6/2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố theo văn bản số 5085/VP-ĐTMT về công tác bồi thường, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nội dung văn bản cụ thể như sau:

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các Sở ngành chức năng và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Công văn nêu trên, trao đổi và thống nhất nội dung phương án xử lý cụ thể việc bồi thường, di dời đối với từng loại công trình hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong điều kiện phải di dời toàn bộ, không tái lập hệ thống mới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật mới sau khi đầu tư xây dựng xong theo quy hoạch của Khu đô thị mới Thủ Thiêm (bằng nguồn vốn từ ngân sách thành phố) sẽ bàn giao cho đơn vị chuyên ngành quản lý. Trường hợp vướng mắc và vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sớm.

Giao Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm căn cứ phương án đã xử lý thống nhất, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hiện trạng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục liên quan theo quy định để nhanh chóng triển khai công tác bồi thường, xử lý di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, đảm bảo an toàn và phù hợp với tiến độ thi công Xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đồng thời phối hợp với các đơn vị để thiết lập tạm hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ thi công các dự án và các tổ chức chưa di dời trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nguyễn Thị Thùy Trang, BQL Thủ Thiêm

Các tin bài khác: >>