Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 10885

Trong tuần: 78849

Trong tháng: 328107

Tổng: 27444298

Đất đai - Môi trường

Thứ Năm (07/7/2016 | 07:00 GMT + 7)

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm 6 tháng đầu năm 2016

(Số liệu từ Ban bồi thường Quận 2 tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/7/2016)

Về Công tác bồi thường, thu hồi đất:
Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã thu hồi mặt bằng của 12 hồ sơ với diện tích là 0,5751 ha.
Lũy kế từ đầu đến nay đã thu hồi mặt bằng của 14.265/14.352 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,39%; diện tích: 713,0894/719,9208 ha đạt tỷ lệ 99,05%. Chưa thu hồi mặt bằng là 87 hồ sơ với diện tích 6,8314 ha (Trong đó: nhà đất 83 hồ sơ, cơ sở tôn giáo 04 hồ sơ).
Tính đến nay đã bồi thường, hỗ trợ được 14.349/14.352 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,97%, với diện tích là 716,7472/719,9208 ha, đạt tỷ lệ 99,56% .

Về Công tác bố trí tái định cư:
Tổng quỹ căn hộ, nền đất đã giao Ủy ban nhân dân Quận 2 từ đầu đến nay để phục vụ bố trí tái định cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là 4.045 căn hộ và 1.902 nền đất. Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã bố trí tái định cư 32 căn hộ và 109 nền đất.

Lũy kế từ đầu đến nay đã bố trí tái định cư cho 3.250/4.045 căn hộ, 993/1.902 nền đất, số lượng còn chưa bố trí là 795 căn hộ và 909 nền đất.

Phòng Quản lý Đất đai – Môi trường

Các tin bài khác: >>