Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 10269

Trong tuần: 10269

Trong tháng: 496786

Tổng: 22289136

Giới thiệu - Tổng quan

Thứ Hai (31/12/2007 | 07:00 GMT + 7)

Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 27/12/2005, Uỷ ban Nhân dân TPHCM đã ban hành Quyết định số 6565 và 6566 về quy hoạch chung tỉ lệ 1/5000 và quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Mới đây, TTCP đã cho phép quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) các cơ sở hạ tầng chính.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xem là sự mở rộng của trung tâm thành phố ra phía Đông. Đây không phải là khu đô thị đơn thuần mà là trung tâm mới hiện đại của TPHCM trong thế kỷ 21 với chức năng là trung tâm tâm tài chính, thương mại và các dịch vụ cao cấp mang đẳng cấp khu vực và quốc tế (như các trung tâm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, dịch vụ đầu tư, vận tải, khoa học công nghệ…), là trung tâm văn hoá, nghỉ ngơi giải trí; đảm nhiệm một số chức năng mà trung tâm thành phố hiện hữu còn thiếu và hạn chế phát triển. Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm là một công trình chiến lược, mở ra cơ hội tăng tốc phát triển mọi mặt và nâng cấp thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm các đô thị hiện đại của khu vực và quốc tế.

Theo quy hoạch được duyệt, quy mô Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm là 737 ha, trong đó: Khu đô thị phát triển mới 657ha, Khu đô thị chỉnh trang 80ha. Tổng số dân định cư là 130.000người, số người làm việc thường xuyên 350.000người/ngày, khách vãng lai : 1triệu người/ngày. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.000.000m2.
Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm được chia làm 5 khu vực chính : Khu Lõi trung tâm chính, Khu Đa chức năng Đại lộ Đông – Tây, Khu dân cư phía Bắc, Khu dân cư phía Đông và Khu Lâm viên sinh thái phía Nam.

Thời gian thực hiện phát triển Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch dự kiến là 20 năm với 4 giai đoạn phát triển dự kiến :
- Giai đoạn 1 từ 2005 đến 2010 : phát triển mạnh ban đầu trên diện tích 350ha bao gồm một bộ phận lớn của Khu Lõi trung tâm chính và toàn bộ Khu dân cư phía Đông.
- Giai đoạn 2 từ 2010 đến 2015 : phát triển diện tích đất 180ha. Nhiệm vụ trọng tâm là hoàn tất Khu hạt nhân trung tâm và Khu Đa chức năng Đại lộ Đông Tây.
- Giai đoạn 3 từ 2015 đến 2020 : phát triển diện tích 87ha chủ yếu cho Khu dân cư mật độ trung bình ở phía Bắc của đô thị.
- Giai đoạn 4 từ 2020 đến 2025 : diện tích 120ha còn lại sẽ được phát triển, tập trung chủ yếu tại phía Nam đại lộ Đông Tây.

Thời gian thực hiện đầu tư phát triển và nội dung phân giai đoạn đầu tư trên đây sẽ được điều chỉnh trong quá trình xây dựng và thực thi các kế hoạch phát triển cho từng giai đoạn và kế hoạch hàng năm trên cơ sở nghiên cứu các dự án, chương trình cụ thể và cơ chế chính sách đẩy mạnh đầu tư phát triển, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của thành phố.

BQL Khu Thủ Thiêm.