Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11458

Trong tuần: 86194

Trong tháng: 283343

Tổng: 28624962

Thủ tục hành chính - Quy hoạch kiến trúc

Thủ tục chấp thuận bản tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình (lập mới và điều chỉnh – đối với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

(02/4/2018)

Tờ trình của chủ đầu tư (hoặc văn bản của cơ quan thẩm định dự án đầu tư) đề nghị có ý kiến chấp thuận bản bản vẽ tổng mặt bằng ...

Chi tiết

Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh tổng thể)

(23/3/2018)

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị ...

Chi tiết

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh tổng thể).

(23/3/2018)

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu) ...

Chi tiết

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

(23/3/2018)

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị ...

Chi tiết

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

(22/3/2018)

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị ...

Chi tiết

Các tin bài khác: >>

Xem tin theo ngày