Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 5078

Trong tuần: 57803

Trong tháng: 373984

Tổng: 21623467

Thủ tục hành chính - Xây dựng

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thẩm định, điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án nhóm B,C đối với dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

 1. Thẩm định, điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án nhóm B,C đối với dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Khoản 3 Điều 57, 58, 59, 61 Luật  Xây dựng 2014; 

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 1. Trình tự thực hiện:
 • Bước 1:

Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) nộp  hồ sơ tại Văn phòng của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm.

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1.

Thời gian nộp: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30.

Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Thành phần và số lượng hồ sơ được quy định tại mục c.

Chuyên viên Văn phòng tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ:

  • Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Lập phiếu hướng dẫn hoàn chỉnh thành phần hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Tiếp nhận và cấp biên nhận hồ sơ dự án đầu tư cho chủ đầu tư, nhập dữ liệu vào mạng thông tin, lập phiếu theo dõi hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Ban để giao nhiệm vụ và chuyển hồ sơ đến Phòng QLXD thực hiện công đoạn sau.
 • Bước 2:
  • Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trường hợp cần thiết lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Phòng QLXD tham mưu Lãnh đạo Ban có thông báo kèm trích lục hồ sơ có liên quan tới nội dung lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, đồng thời gửi cho Chủ đầu tư, cơ quan chủ quản Chủ đầu tư để theo dõi và phối hợp thực hiện. Thời hạn nhận được văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C, nếu quá thời hạn trả lời theo quy định mà các đơn vị liên quan cần hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì xem như đã chấp thuận và chịu trách nhiệm lĩnh vực quản lý của mình, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tiếp tục thẩm định hồ sơ dự án theo quy định.
  • Sau khi nhận đầy đủ ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án và kết quả thẩm tra của Chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện thẩm định dự án theo nội dung quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13, phê duyệt và ban hành quyết định đầu tư theo nội dung quy định tại Điều 12 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
 • Bước 3:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc (đối với Dự án nhóm B), 15 ngày làm việc (đối với Dự án nhóm C) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm trả kết quả thẩm định tại Văn phòng làm việc. Nếu không cấp sẽ phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho Nhà đầu tư.

 

 1.  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp và nhận tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

 1. Thành phần, số  lượng hồ sơ:
 • Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở  (01 bản chính);
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ (nộp trong bìa cứng có dán nhãn và được tách riêng thành từng bộ) và 02 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung trình thẩm định và các văn bản pháp lý liên quan bao gồm:
 • Hồ sơ trình nộp điều chỉnh thiết kế cơ sở gồm bản vẽ và thuyết minh (Bản chính);
 • Chủ trương điều chỉnh được cấp có thẩm quyền chấp thuận(Bản sao);
 • Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy điều chỉnh kèm bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt (Bản chứng thực);
 • Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 được phê duyệt hoặc thỏa thuận Tổng mặt bằng của cấp có thẩm quyền (Bản sao);
 • Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở, tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu có) đã đăng ký trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng (Bản sao);
 • Chứng chỉ hành nghề của các chức danh tham gia dự án: chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, ME…) kèm bảng khai kinh nghiệm (Bản chứng thực);

Ghi chú:

Dữ liệu đĩa CD bao gồm các văn bản  pháp lý như trên. Nội  dung dự án chép ở 2 định dạng: Filescan từ bản chính và File gốc (Autocad, word, excel...)

 

 

 

 

 

Điều 59 Luật Xây dựng 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Thời hạn giải quyết:

Đối với dự án nhóm B: 20 ngày làm việc.

Đối với dự án nhóm C: 15 ngày  làm việc.

Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm;

 

 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm;

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 1. Kết quả thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả thẩm định, điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án

 

Mẫu số 03 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 1. Tên mẫu đơn, tờ khai:
 • Tờ trình thẩm định điêu chỉnh thiết kế cơ sở.
 • Công văn thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án.

Mẫu số 01, 03-Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CPngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 1. Phí, lệ phí: Công văn thông báo về nộp phí theo nội dung tại thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án.

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

 1. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

đúng theo quy định pháp luật;

 

 

 1.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội;

-Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng.

-Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Các tin bài khác: >>