Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 10688

Trong tuần: 78653

Trong tháng: 327911

Tổng: 27444102

Văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 303/QĐ-UBND 20/01/2017 Về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu phức hợp tháp quan sát (Khu 2b) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2
2 5144/QĐ-UBND 30/09/2016 Về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu phức hợp thể thao giải trí (Khu 2c) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q2
3 1461/QĐ-UBND 26/03/2016 Quyết định về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
4 85/QĐ-UBND 11/01/2016 Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm
5 5479/QĐ-UBND 27/10/2015 Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Vùng Châu thổ phía Nam thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm
6 4907/QĐ-UBND 03/10/2015 Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng số 5 và Khu chức năng số 6 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm
7 1504/QĐ-UBND 07/04/2015 Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm
8 1371/QĐ-UBND 30/03/2015 Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dụng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc
9 912/QĐ-UBND 03/03/2015 Về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố
10 450/QĐ-UBND 02/02/2015 Về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT
11 6143/QĐ-UBND 17/12/2014 Chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án Công viên tri thức Việt- Nhật
12 4694/QĐ-UBND 19/09/2014 Về duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố
13 3165/QĐ-UBND 19/06/2012 Về duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm
14 42/2011/QĐ-UBND 17/06/2011 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
15 43/2010/QĐ-UBND 13/07/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Đầu tư- Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng
16 4210/QĐ-UBND 05/09/2009 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh
17 06/2009/QĐ-UBND 21/01/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố
18 20/2008/QĐ-UBND 21/03/2008 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
19 19/2008/QĐ-UBND 21/03/2008 Ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
20 188/2004/QÐ-UB 20/10/2007 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002 và Bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh....
21 6565/QĐ-UBND 20/10/2007 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000...
22 04/2006/QĐ-UBND 20/10/2007 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh...
23 113/2006/QĐ-UBND 20/10/2007 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch Chương trình triển khai hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (giai đoạn 2006-2010)...
24 123/2006/QĐ-UBND 20/10/2007 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002 và Quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh...
25 126/2007/QĐ-UBND 20/10/2007 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh
26 6566/QĐ-UBND 27/12/2005 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000...
27 2955/QĐ-UBND 24/06/2004 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để xây dựng khu tái định cư tại phường An Phú, quận 2
28 150/2004/QĐ-UB 09/06/2004 Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
29 119/2004/QĐ-UB 28/04/2004 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư ở các dự án đầu tư có 100% vốn nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
30 1707/QĐ-UB 07/05/2003 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và giao đất xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
31 26/2003/QĐ-UB 04/03/2003 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
32 497/QĐ-UB 29/01/2003 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng Khu tái định cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
33 3617/QĐ-UB 04/09/2002 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tại phường An Phú, quận 2 phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
34 143/2005/QÐ-UB 03/09/2002 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002 và Bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh....
35 1997/QĐ-UB 10/05/2002 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và giao đất xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
36 103/QĐ-UB 01/11/2001 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
37 6143/QĐ-UBND Chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án Công viên tri thức Việt- Nhật