Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Kết quả thực hiện Đề án 30

Nội dung cơ bản về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (26/9/2011)

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc soát, xét lại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chống chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội để xử lý bằng các hình thức thích hợp. ...


Chi tiết

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (6/4/2015)

Tổ công tác Cải cách hành chính – Ban Quản lý Đầu tư- Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính ...


Chi tiết

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT